Een random Magento collection

Voor een Magento webshop wilde ik testimonials random laten zien. Daarbij probeerde ik het php commande shuffle() te gebruiken op een opgehaalde collectie, maar dat werkte niet. Dit werkt wel:

$collection = Mage::getModel(‘testimonial/testimonial’)->getCollection()
    ->addFieldToFilter(‘status’, array(‘eq’ => 1))
    ->addFieldToFilter(etc etc…);
$collection->getSelect()->order(new Zend_Db_Expr(‘RAND()’));

Ik haal dus eerst de collectie op en daarna zorg ik ervoor dat deze geshuffeld wordt.

Deel dit met anderen

Ed de Tollenaer

Geef uw reactie