Toevoegen block aan checkout success pagina

Als je de gebruiker een wat meer persoonlijk bericht wilt geven op het moment dat zijn bestelling gelukt is, kan je een static CMS block toevoegen aan je checkout succes pagina.

Voeg in de /app/design/frontend/checkout/success.phtml de volgende code toe:

<?php echo $this->getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘checkout_succes’)->toHtml(); ?>

Ga daarna naar de backend van Magento en voeg in de CMS->Static Blocks een nieuw block toe met de identifier “checkout_success”.
Alles wat je in dit block aan content toevoegt wordt nu op je checkout success pagina getoond.

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld:

<?php echo $this->loadByIncrementId($this->getOrderId());

// If the order was paid for by Check or Money Order, display the custom message
if ($order->getPayment()->getMethod() == “checkmo”) {
    echo $this->getLayout()->createBlock(‘cms/block’)->setBlockId(‘money_order_msg’)->toHtml();
}
?>

Deel dit met anderen

Ed de Tollenaer

Geef uw reactie